Kompanija AMBALEX d.o.o. Jajce, Bosna i Hercegovina, prisutna je na domacem tržištu proizvodnje i prometa drvnih sortimenata vec duži niz godina. Tokom tih godina, Ambalex d.o.o. je uspostavio uspješne i stabilne poslovne veze sa širokom mrežom snabdijevaca, odnosno državnih šumskih gazdinstava od kojih otkupljujemo sirovine, te privatnih kompanija od kojih otkupljujemo polu-proizvode. Ambalex d.o.o. je bitno orjentisan ka izvozu na tržišta Europske Unije. Stoga smo, u skladu sa EU partnerskim uslovima postigli visok nivo kvaliteta proizvoda i uspostavili veliku i solidnu organizaciju koja je u mogucnosti da garantuje fleksibilnost i veoma visok nivo uspješnosti u izvršenju usluga u datim rokovima.

MotoSRP

footer-3